Η κινέζικη γλώσσα ανήκει στην Σινοθιβετική οικογένεια γλωσσών είναι μια γλώσσα με πολλές διαλέκτους. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι μιλούν κάποια μορφή της κινέζικης ως μητρική. Η διάλεκτος «Mandarin» (μανδαρινικά κινέζικα) αποτελεί την επίσημη και πιο διαδεδομένη ομιλούμενη διάλεκτο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η κινέζικη γλώσσα δεν έχει γράμματα αλλά ιδεογράμματα, δηλαδή σύμβολα που αντιπροσωπεύουν μια έννοια και όχι μια συλλαβή ή φθόγγο. Αυτά είναι περίπου 47.000 και για να συνεννοηθεί κάποιος με έναν κινέζο σε καθημερινό επίπεδο, απαιτείται η γνώση περίπου 600 ιδεογραμμάτων. Στην κινέζικη γλώσσα υπάρχουν μόνο 328 απλές άκλιτες μονοσύλλαβες λέξεις, από τις οποίες προκύπτουν οι σύνθετες. Ένα ιδεόγραμμα μπορεί να έχει πολλές έννοιες και αυτό γιατί ο αριθμός των απλών λέξεων είναι μικρός.

Τα κινέζικα έχουν 4 τόνους, δηλαδή 4 διαφορετικές εντάσεις φωνής. Έτσι, στον προφορικό λόγο, η έννοια μια λέξης καθορίζεται από την ένταση του τόνου, καθώς επίσης και από την θέση της λέξης μέσα στην πρόταση. Αν και η προφορά της κινέζικης γλώσσας είναι αρκετά δύσκολη, η σύνταξή της είναι εύκολη γιατί δεν υπάρχουν καταλήξεις. Ως εκ τούτου απουσιάζουν τα άρθρα, τα γένη, οι πτώσεις, οι καταλήξεις ρηματικών τύπων και αυτές του ενικού και πληθυντικού αριθμού.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Τουλάχιστον 150 λέξεις (περίπου έως το 12ο κεφάλαιο του 1ου βιβλίου) - [Α΄επίπεδο]
  • Τουλάχιστον 300 λέξεις (πλήρης εκμάθηση του βιβλίου 1) - [Β΄επίπεδο]
  • Τουλάχιστον 600 κινέζικους χαρακτήρες (βιβλίο 1 και 2) - [Γ΄επίπεδο]
  • Τουλάχιστον 1.200 κινέζικους χαρακτήρες (βιβλίο 1, 2 και 3) - [Δ΄επίπεδο]
  • Τουλάχιστον 2.500 κινέζικους χαρακτήρες (βιβλία 1,2,3 και 4) - [Ε΄επίπεδο]
  • Τουλάχιστον 5.000 κινέζικους χαρακτήρες (βιβλία 5 και 6) - [ΣΤ’ επίπεδο]

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση του «HSK» διεξάγονται 2 φορές το χρόνο στην Αθήνα (Απρίλιο/Μάιο & Οκτώβριο/Νοέμβριο) και από τον Ιούνιο του 2013 μία φορά τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη.

  • Μαθητικά τμήματα
  • Φοιτητικά τμήματα
  • Τμήματα ενηλίκων