Η Ρωσική Γλώσσα είναι μια σλαβική γλώσσα που ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ο σημερινός τρόπος γραφής της υφίσταται από το 1918 και έχει τις ρίζες του στο Κυριλλικό αλφάβητο. Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 γράμματα: 21 σύμφωνα, 10 φωνήεντα, καθώς και από 2 σημεία, το «μαλακό» και το «σκληρό», που αν και δεν αποτελούν από μόνα τους φωνήματα, σηματοδοτούν τις ιδιότητες των γραμμάτων που προηγούνται. Οι πτώσεις είναι 6 (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, οργανική και προθετική). Τα γραμματικά γένη είναι 3 (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο), όπως και στην ελληνική, όμως τα αρσενικά και τα θηλυκά διακρίνονται σε 2 επιπλέον κατηγορίες του έμψυχου και του άψυχου. Χαρακτηριστικό της ρωσικής γλώσσας είναι ότι τα επίθετα εμφανίζονται με ολόκληρη και με σύντομη γραφή και ότι υπάρχουν πολλές απρόσωπες, ελλειπτικές, απαρεμφατικές και μονομερείς προτάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα επίπεδα πιστοποίησης για την Ρωσική γλώσσα χωρίζονται σε 6 επίπεδα (Α1-Γ2):

 • Στοιχειώδες επίπεδο ТЭУ (Α1)
 • Βασικό επίπεδο ТБУ (Α2)
 • 1ο επίπεδο ТРКИ 1 (Β1)
 • 2ο επίπεδο ТРКИ 2 (Β2)
 • 3ο επίπεδο ТРКИ 3 (Γ1)
 • 4ο επίπεδο ТРКИ 4 (Γ2)

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας για τα Ρωσικά:

1) Το Πανεπιστήμιο «Λομονόσοφ» της Μόσχας ( Lomonosov Moscow State University), διοργανώνει τις εξετάσεις TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) στα επίπεδα Α1 έως και Γ2. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται μία φορά το χρόνο (Μάιο-Ιούνιο) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις (Βόλος, Ηράκλειο κ.α). Τα πτυχία αυτά είναι αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π και Διεθνώς, βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσίας.

2) Το Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας ΠΟΥΣΚΙΝ της Μόσχας, διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης και αφορούν τα επίπεδα:

 • Α1- Στοιχειώδης (уровень элементарного общения)

 • Α2- Βασική (предпороговый (базовый) уровень)

 • Β1- Μέτρια (пороговый уровень)

 • Β2- Καλή (постпороговый уровень)

 • Γ1- Πολύ καλή

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται μια φορά τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη και τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π και Διεθνώς.

3) Οι εξετάσεις του Ινστιτούτου ΠΟΥΣΚΙΝ Αθηνών διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο (Μάιος/Ιούνιος και Νοέμβριος/Δεκέμβριος) στην Αθήνα και τα επίπεδα που εξετάζονται αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1 έως Γ2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π.

 • Α1- Στοιχειώδεις γνώση (Уровень - Выживание)
 • Α2- Βασική γνώση (Уровень)
 • Β1- Μέτρια γνώση (Уровень – Элементарный уровень)
 • Β2- Καλή γνώση (Уровень – Пороговый продвинутый)
 • Γ1- Πολύ καλή γνώση (Уровень – Постпороговый уровень)
 • Γ2- Άριστη γνώση (Уровень – Диплом «Пушин»)

Τέλος, αναμένεται ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για την διοργάνωση για πρώτη φορά εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της Ρωσικής μόνο για το επίπεδο Β2.

 • Μαθητικά τμήματα
 • Φοιτητικά τμήματα
 • Τμήματα ενηλίκων